croquis,sketches


sketches of about 15 minutes, the ones done in just black ink were done even faster but I didn't keep track of time

des croquis de environ 15 minutes, les croquis en encre etions fait encore plus vite, mais je n'ai pas fait vraiment attention du temps.

schetsen van ongeveer 15 minuten, de schetsen van enkel zwarte inkt zijn nog sneller gedaan, maar ik heb daarbij de tijd niet zo bijgehouden

sculpture - aujourd'hui , today


Sculpture of a model made in one day. I like sculpture but after a the day your really tired

sculpture apres model, fait dans un jour. J'aime la sculpture mais apres un jour tu est vraiment fatigé.

een sculpture naar model gemaakt in een dag. Sculpture is leuk, maar na zo'n dag ben je super moe.

cut out paper / papier decouper


An exercise where we had to make two images with cut out paper. Three colours in the same colour range and one little piece of paper with another colour. One indoor and one outdoor.


Un exercice de faire deux images avec seulement papier decoupé. Trois coleurs dans le même gamme et un petit piece de papier avec un autre colour. Un interieur et un exterieure.

(en voor ons mam in het Nederlands)
Een opdracht waarbij we twee afbeeldingen moesten maken met uitgeknipt papier. De drie gekozen kleuren moesten variaties in dezelfde kleur zijn en er mocht een klein stukje papier in een andere toevoegen. Een interieure en een exterieure.